V-spoilers Mission

Med Dansk innovation, knowhow og produktion  - være med til at nedsætte CO2 udslippet, og forbedre udnyttelsen af et drivmiddel et pågældende kørertøj bruger.

Det være sig på lastbiler, varevogne, busser, toge, og trailere.

Produktet V-spoiler er lavet af bæredygtige og genanvendelige materialer fra plast industrien.                     

 

Når et sæt V-spoilere er færdigbrugte, tager vi dem gerne retur ved ombytning, for at genbruge plasten til nye emner, via et pantsystem. Kontakt  os for at hører nærmere.

Herved får kunderne:

* ikke bare brændstof besparelser ved brugen af V-spoiler

* De viser også deres kunder at de tænker miljøet

* De nedsætter deres CO2 aftryk med store mængder

* De får større trafiksikkerhed med refleks versionen

* De får mindre omkostninger ved vedligehold af andet udstyr, så som kølemaskiner og vask af bagenden da smuds og skidt ikke sætter sig på samme måde.

V-spoilers Mission er kort og godt.

Vi vil vise at et let løsning også kan være den bedste.

Det 17. verdens mål er CO2 nedsættelse med 30% i den tunge trafiksektor inden 2030 kontra 2018

Gå ind på nogle af disse link, hvor du kan læse EU´s  plan for nedsættelse af CO2. Meget ambitiøs, og ikke muligt at nå - uden innovative løsninger, hvor V-spoiler ligger i top. Hvorfor?

* Fordi V-spoiler er nem at installere og afmonterer.

* Fordi V-spoiler økonomisk ikke er en tung løsning.

* Fordi V-spoiler ikke kan bruges forkert.

* Fordi V-spoiler kan genbruges, både i produktion af nye, men også på dit næste kørertøj.

* Fordi v-spoiler er et godkendt produkt i.h.t. EU`s grønne tankegang.

* Fordi V-spoiler  er en CO2 nummerplade, vhor du viser dine kunder at du gør en forskel.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_18_2603

https://csr.dk/dansk-gl%C3%A6de-eu-emissionsm%C3%A5l-lastbiler

https://fm.dk/media/18512/faktaark-om-groen-omstilling-af-vejtransporten_a.pdf

ATC.jpeg